"โรงพยาบาลด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี"

วันที่ 28 ม.ค. 2559

 

"วัดหนองกร่าง จ.อ่างทอง"

วันที่ 27 ม.ค. 2559

 

"สถาบันเทคโนดลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.นครนายก"

วันที่ 26 ม.ค. 2...

 

"โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี"

วันที่ 25 ม.ค. 2559

 

"โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ จ.กาญจนบุรี"

วันที่ 22 ม.ค. 2559

 

"โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย จ.กาญจนบุรี"

วันที่ 22 ม.ค. 2559

 

"กองปลัดบัญชี กรมการทหารสื่อสาร กทม."

วันที่ 22 ม.ค. 2559

 

"โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ จ.ฉะเชิงเทรา"

วันที่ 9  ธ.ค.  2558

 

"วัดศาลาแดง  กทม."

วันที่  4 ธ.ค.  58

 

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม"
วันที่  3 ธ.ค. 58

 

"รร.บ้านหนองตะโก จ.กาญจนุรี"
วันที่ 26 พ.ย. 58

 
 

"กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กทม."
วันที่ 20 พ.ย. 58