โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  293

"รร.วัดใหม่สามัคคีธรรม จ.สระบุรี"
วันที่ 13 สิงหาคม 2558

 
โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  292

"โรงพยาบาลตากสิน"
วันที่ 4 สิงหาคม  2558

 

"โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา"
วันที่  3 สิงหาคม 2558

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 290

"คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  ม.มหิดล"
วันที่ 16  กรกฎาคม  2558

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 289

"โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร"
วันที่  7  กรกฎาคม  2558...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 288

"วัดทุ่งแม่น้ำน้อย จ.นครสวรรค์"
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 287

"โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี
วันที่ 5  มิถุนายน  2558

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 286

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 285
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.
 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 284

ในวันที่  1  พฤษภาคม  2558  เวลา  11.00 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 283

ในวันที่  1  พฤษภาคม  2558  เวลา  11.00 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 282

ในวันที่  30  เมษายน  2558  เวลา  10.30 น.