การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 257

ในวันที่  22  ธันวาคม   2557  เวลา  09.30 น....

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 256

ในวันที่  22  ธันวาคม   2557  เวลา  08.30 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 255

ในวันที่  15  ธันวาคม   2557  เวลา  09.00 น....

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 254

ในวันที่   12   กันยายน   2557   ฝ่ายอาคารพัสดุ   ชั้น 2

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 253

 วันที่ 2 ธันวาคม 2557  ณ ฝ่ายการพัสดุคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 252

ในวันที่   27   พฤศจิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 251

ในวันที่   27    พฤศิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ    คณะแพทย...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 250

ในวันที่   27   พฤศจิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ    คณะแพทยศาสตร...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 249

ในวันที่   27   พฤศจิกายน    2557    ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพท...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 248

ในวันที่   27   พฤศจิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 247

 

ในวันที่   25  พฤศจิกายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพ...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 246

ในวันที่   11   พฤศจิกายน   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...