การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 233

วันที่ 5 มิถุนายน 2557  ณ ฝ่ายการพัสดุ   ...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 232

วันที่ 28 พฤษภาคม  2557  ณ บริเวณใต้หอพักแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 
บุรุษไปรษณีย์พัสดุ

ในวันที่  22  สิงหาคม  2556