บริจาคพัสดุ จำนวน 5 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 8 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

 

ส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดีเพื่อสังคม”

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 19 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ ให้กับ ศูนย์ผู้ลี้ภัยในเขตเมือง (Bangkok Refugee Center) กรุงเทพมหานคร...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 3 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี...

 
โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  351

บริจาคพัสดุ จำนวน 85 รายการ ให้กับ กองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ กรมทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร...

 
โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  350

บริจาคพัสดุ จำนวน 66 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านจันเดย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 232 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช...

 
บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.องครักษ์ จ.นครนายก