บริจาคพัสดุ จำนวน 19 รายการ ให้กับ โรงเรียนทหารสารวัตร กรมสารวัตรทหารบก เขตราชเทวี กรุงเทพมหาน...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 140 รายการ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 3 รายการ ให้กับ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเขตเมือง สามเสนใน กรุงเทพมหานคร...

 

โครงการ “ดูแลรักษา เพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุ Add Value to Inventory”

 

"คลังพัสดุรามา" จัดงานขอบคุณและมอบโล่ห์เกียรติคุณผู้ขายดีเด่น Vendor...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงเรียนชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 87 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 123 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านจาน อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 32 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 57 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา...