บริจาคพัสดุ จำนวน 18 รายการ ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 102 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านตาโสม ม...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองคอนไ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 106 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลตาคลี อ.ตา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 43 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(ค...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 39 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดหนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านมะลูจรุง...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 44 รายการ ให้กับ กองวิทยาการกรมการทหา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 43 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลลานสัก อ.ลา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมป์) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค...