บริจาคพัสดุ จำนวน 96 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดตลาดใหม่ (...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 81 รายการ ให้กับวัดกระเสียว ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับมูลนิธิประชาสงเคราะห์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 13 รายการ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านค้อโนนสว...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 9 รายการ ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 12 รายการ ให้กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุว...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 12 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลชัยภูมิ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา...