บริจาคพัสดุ จำนวน 74 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลลานสัก...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเกาะ 

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดสามขาว...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 37 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดตลาดใหม่...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดห้วยคันแหลนฯ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับมูลนิธิประชาสงเคราะห์ ไทย-กัมพูชา ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา) ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ ให้กับ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 28 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 51 รายการ ให้กับ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรั...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองอีเห...