บริจาคพัสดุ  จำนวน 40 รายการ ให้กับโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)...

 

บริจาคพัสดุ  จำนวน 2 รายการ ให้กับตาคลี

 

บริจาคพัสดุ  จำนวน 98 รายการ ให้กับโรงพยาบาลหนองมะโมง

...
 

บริจาคพัสดุ (รถบัส 30 ที่นั่ง HENO) จำนวน 1 ค...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 156 รายการ ให้กับองค์การบริ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 156 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 95 รายการ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหน้าโคก

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 2 รายการ ให้กับโรงพยาบาลเลย...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับคณะวิศวกรรมศ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 79 รายการ ให้กับศูนย์สุขภาพ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 101 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดเชาสมอระบัง