บริจาคพัสดุ จำนวน 40 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 100 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 21 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย

...

 

บริจาคเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจความถี่สูง IE33 จำนวน 1 เ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 102 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ ให้กับ วัดมงคลสุทธาวาส

...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 46 รายการ ให้กับ กองพันทหารสื่อสารที่...