"โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ จ.ฉะเชิงเทรา"

วันที่ 9  ธ.ค.  2558

 

"วัดศาลาแดง  กทม."

วันที่  4 ธ.ค.  58

 

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม"
วันที่  3 ธ.ค. 58

 

"รร.บ้านหนองตะโก จ.กาญจนุรี"
วันที่ 26 พ.ย. 58

 
 

"กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กทม."
วันที่ 20 พ.ย. 58

 

"โรงเรียนบ้านหนองนา จ.สุพรรณบุรี"
วันที่ 13 พ.ย. 58

 

"โรงพยาบาลตากสิน กทม."
วันที่ 12 พ.ย. 58

 

"คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" 
วันที่ 29 ต.ค. 58

 

"วัดโคกโพธิ์ราม กทม."
วันที่ 19 ต.ค. 58

 

"วัดบ้านจาน จ.นครราชสีมา"
วันที่ 19 ต.ค. 58

 

"โรงเรียนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์" 

วันที่ 19 ต.ค. 58
 

"โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์"

วันที่ 23 ก.ย. 58

Pages