บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 5 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 46 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลลำสนธิ อ.ลำ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 82 รายการ ให้กับ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภั...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 14 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านปากดง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 32 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง อ.ลำดวน จ.สุรินทร์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 45 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลนาหมื่น อ.นาหมื่น จ.น่าน

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 55 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านลาด อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ กองวิทยาการกรมการทหา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านจันเดย์...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใหม่นารี อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา...