การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 261

ในวันที่  8  มกราคม  2558  เวลา  09.30 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 260

ในวันที่  29  ธันวาคม   2557  เวลา  09.00 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 259

ในวันที่   25   ธันวาคม   2557   เวลา   10.00 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 257

ในวันที่  22  ธันวาคม   2557  เวลา  09.30 น....

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 256

ในวันที่  22  ธันวาคม   2557  เวลา  08.30 น.

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 255

ในวันที่  15  ธันวาคม   2557  เวลา  09.00 น....

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 254

ในวันที่   12   กันยายน   2557   ฝ่ายอาคารพัสดุ   ชั้น 2

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 253

 วันที่ 2 ธันวาคม 2557  ณ ฝ่ายการพัสดุคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 252

ในวันที่   27   พฤศจิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 
การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 251

ในวันที่   27    พฤศิกายน   2557   ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ    คณะแพทย...

Pages