บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลวังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 66 รายการ ให้กับ โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 114 รายการ ให้กับ โรงพยาบาลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 72 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 16 รายการ ให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 44 รายการ ให้กับ วัดดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 182 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

จัดโครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนด...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 51 รายการ ให้กับ วัดโคกโพธิ์ราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 115 รายการ ให้กับ โรงเรียนบ้านปากดง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี