You are here

ประชาสัมพันธ์/กิจรรมคณะฯ
ACTIVITIES
 
รามาฯ รักษาศิลป์ งานประมูลการกุศลเพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่และโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

จัดแสดงผลงานวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 9.00 - 17.00 น.) ประมูลผลงาน วันที่: 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 
MELODIES FROM MOVIES & more

1 December 2023 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล หลายอัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

 
เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

 
ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ โถงอาคารบริหาร ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
มอบทุนการศึกษาสำหรับเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2201-2585 ต่อ 146-154 

 
E-book น่าอ่านจาก “สำนักพิมพ์รามาธิบดี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์รามาธิบดี งานบริการวิชาการ โทร. 0-2201-2258

 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การทำงานของสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้วย DIR Floortime®”

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ACEN Accreditation RSON Thank You Party

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมปฏิบัติการ “โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

 
งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
คุณกฤษดา ชื่นจิตต์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวิสาข์ วัฒนการกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณธีระพล พฤกษาธร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ประสิทธิภาพของสเปรย์พ่นจมูกที่มีสารไซโลกูลแคนในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็ก

ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ที่หน่วยภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก ชั้น 6 อาคารสิริกิติ์ ห้อง 608 สอบถามเพิ่มเติมที่ นพ.ปิยะพงษ์ เลาห์ภากรณ์ โทร. 09-1774-6118 หรือ 0-2201-1760 ในวันและเวลาราชการ

 
การเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้อุปกรณ์เดอโมกราโฟมิเตอร์ร่วมประเมินผื่นลมพิษในเด็ก

ติดต่อเข้าร่วมโครงการ พญ.แพรวกัลยา สุกใส โทร. 09-1774-6080 หรือ 0-2201-1760 ในวันและเวลาราชการ