ประชาสัมพันธ์/กิจรรมคณะฯ
ACTIVITIES
 
ขอเชิญร่วมงานวันรามาธิบดี

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

 
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและเครือข่าย Healthy Organization เข้าร่วมกิจกรรม 60 นาที เพื่อสุขภาพดี รำวงมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย (Thai Dance)

ทุกวันพุธ เวลา 16:30-17:30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็ไซต์ CaregiverThai.com

เพียงสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ เพื่อตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/8vnWBvHpLs5p2hvUA

 
SIRA RUN วิ่งจากศิริราช-รามาธิบดี

สมัครง่าย ๆ เพียงสแกน QR CODE วันที่ 1 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 จนครบจำนวน

 
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 
มอบทุนการศึกษาสำหรับเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2201-2585 ต่อ 146-154 

 
E-book น่าอ่านจาก “สำนักพิมพ์รามาธิบดี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์รามาธิบดี งานบริการวิชาการ โทร. 0-2201-2258

 
แถลงข่าว “ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney transplantation) 3 ราย เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Rangueil University Hospital ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ 

 
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิดห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารหอพักพยาบาล 2

 
งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คุณปัญญา มณีขาว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณสุชิน ครุฑวิเศษ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมศักดิ์-ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
ครอบครัวเพทายบรรลือ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การรักษาภาวะขนคุดด้วยครีมที่มีส่วนผสมของกรดซาลิไซลิก ลิโคซาลโคน เอ และไอโซบิวทิลอะมิโด ไทอะโซลิว รีซอร์ซินอล

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

 
การเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้อุปกรณ์เดอโมกราโฟมิเตอร์ร่วมประเมินผื่นลมพิษในเด็ก

ติดต่อเข้าร่วมโครงการ พญ.แพรวกัลยา สุกใส โทร. 09-1774-6080 หรือ 0-2201-1760 ในวันและเวลาราชการ

 
โครงการวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและโรคผื่นลมพิษในเด็ก

ติดต่อเข้าร่วมโครงการ พญ.ณัฐนันท์ เรืองกิจไพศาล โทร. 06-3901-0253

 
เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การตรวจบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ป่วยเด็กโรคผื่นแพ้ผิวหนัง และโรคภูมิแพ้อาหาร

สนใจติดต่อ หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสิริกิติ์