วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น 

 

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3

 

ในงาน Thailand MICE Awards 2017 ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแร...

 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 9.30 - 13.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...
 
"LD พาสร้างสุขด้วยจิตอาสา"
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ ภาควิชาจิตเวช...
 

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 8.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
เป็นวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 
 

ศ.นพ.รณชัย   คงสกนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม South East Asia Mental Health Forum ที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเท...