โดยคุณ นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ (น้าต๋อย) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

 

ภายใต้แนวคิดสร้างครอบครัวไร้รุนแรงด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์

 

ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

 

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ...

 

ด้วยดาวเรืองสะพรั่งทั้งรามาธิบดี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น 

 

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3

 

ในงาน Thailand MICE Awards 2017 ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแร...