ช่องทาง LINE สำหรับติดต่อทีมวิจัย

เบอร์โทร 02-201-1929 ต่อ 200 (คุณภัทรพร) หรือ 213 (คุณสุดาวรรณ)

e-mail : researchpsyrama@gmail.com

ID line: @researchpsyrama