Content

ผู้ก่อเหตุสังหารหมู่/กราดยิง มักป่วยจิตเวช ใช่หรือไม่? /  ผู้ป่วยจิตเวชมักก่อความรุนแรง ใช่หรือไม่?

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...