การเข้าใช้ระบบ REDCap

การเข้าระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ REDCap
Psychiatric Patient Data Registry using REDCap

โดยคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องเชื่อม INTRANET
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น

โดยท่านสามารถเข้าใช้ได้ทางลิงค์นี้

http://ecrf.rama.mahidol.ac.th/redcap/local01/redcap_v7.5.0/ProjectSetup/index.php?pid=26