หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (child and adolescent psychiatry)

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(child and adolescent psychiatry)


 

ตัวอย่างการชีวิตแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์