งานประชุมวิชาการ JCMS 2017 : Chula-Rama-Siriraj

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ JCMS 2017 : Chula-Rama-Siriraj
ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World