งานเกษียณอายุราชการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2560

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ประจำปี 2560  เพื่อร่วมมุฑิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์