ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญหอผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์

คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญหอผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3