ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศ...

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'"

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ ซึ่งได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'" 

 
ประกาศย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอก

ย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอกกลับไปยังอาคาร 4 ชั้น 2 และขอแจ้งงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 57 (12.00...

 
ศึกษาดูงานการรักษาด้วยไฟฟ้า

ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลสราญรมย์ มาศึกษาดูงานเรื่อง การรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modified

 
รวมภาพงานประชุมวิชาการจิตเวช ครั้งที่ 2 : 2557

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้บรรยายทุกท่านที่ทำให้งานประชุมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ

...
 
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป รอบที่ 2

วันที่ 3 กพ. 57 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ห้อง 8507 เวลา 9-12.00 น. 

 
ขอขอบคุณ อ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ที่ได้มาให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณ ผศ.พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการโรงพยา...

 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รณชัยในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556...

 
Guest Lecture โดย Associate Professor César A Alfonso

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Associate Professor César A Alfonso จาก Columbia University Med...

 
ประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ครั้งที่ 2

Rama Psychiatry Update 2014 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 57 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...

 
แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ รามาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พ.ย. 55

 
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านซึ่งได้นำเสนองานวิจัยในประชุมวิชาการประจำปี

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พ.ย. 55