ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'"

เนื่องด้วย ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'" จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ทางภาควิชาจึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ครับ