ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556

สาขาศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคมของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ