รวมภาพงานประชุมวิชาการจิตเวช ครั้งที่ 2 : 2557

 

งานประชุมวิชาการจิตเวช ครั้งที่ 2 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้บรรยายทุกท่านที่ทำให้งานประชุมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ