ศึกษาดูงานการรักษาด้วยไฟฟ้า

เนื่องด้วยทางภาควิชาได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลสราญรมย์ มาศึกษาดูงานเรื่อง การรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modified (modified electroconvulsive therapy)

เมื่อวันที่ 11 มีค 57 ทางภาควิชาจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ