เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 สาขานิเวชศาสตร์ ทำบุญสาขาวิชาเพื่อเป็นสิริมงคล

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาและบุคลากร ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต...

 

ท่านอาจารย์จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์มหิดล เข้าศึกษาดูงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา

 

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี งานเกษียณอายุราชการ / อายุงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ทางภาควิชาพยาธิวิทยา ขอแสดงว่ายินดีกับท่าน ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ด...

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตรวจประเมิน ISO/IEC 17025:2017 

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ท่านคณบดีฯ มาร่วมถ่ายรูปร่วมกับบุคลากรภายในภาควิชาพยาธิวิทยา

 

ของบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิก และ #หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา #พยาธิวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์บริการโลห...

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค จัดให้มีกิจกรรม โครงการดูแลสุขภาพ เรื่อง “โยคะกับก...