วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศแพท...

 

คุณณัฐา ทับทอง ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแล็ปพิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้นำมังคุดมา...

 

ได้เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาพยาธิวิทย...

 

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ได้กรุณานำ ตู้ค่าเชื้อ UV และตู้เย็น นำมาใช้งานแทนของเก่าที่มีส...

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผ่าน...

 

เนื่องจากภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification จากสถาบ...

 

พิธีมอบใบรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 22870 : 2006 และ ISO 15190 : 2003 

 

งานวันมุทิตาจิตประจำภาควิชาพยาธิวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 และ

...
 

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

 

เนื่องจากภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification จากสถาบัน Wes...

 

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล 'ดีเด่น' ประเภท 'Poster Presentation' ในกิจกรรม มหกรรมคุณภาพ มหาว...