ท่านศาสตราจารย์ ดร. ภก. ชลภัทร สุขเกษม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2564