ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

 
ก้าวสู่ปีที่ ๔ ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นให้บริการ

การออกตรวจและให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ของห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการรักษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณ...

 
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗

ภาควิชาพยาธิวิทยา ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

 
ขอแสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ Continuous Quality Improvement

 
ภาพบรรยายกาศงานมุฑิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๗ (คณะฯ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ

 
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2557

ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

 
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10ใ15-14.00 น.  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

 
พิธีรับมอบ ISO/IEC 17025:2005

จาก นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานรับใบรับรอง ISO/IEC 17025:2005

ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ