ร่วมถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี