ภาควิชาพยาธิวิทยา สาขานิเวชศาสตร์ ทำบุญสาขาวิชาเพื่อเป็นสิริมงคล