ท่านอาจารย์จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในภาควิชาพยาธิวิทยา