โครงการ การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข

โครงการ การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข ณ โรงแรม ชาโตเดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา