กิจกรรมดี ๆ ฝ่ายการพัสดุ ชวนแพทย์ / พยาบาล / นักศึกษา ล้าง Stethoscope ให้สภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 48 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 61 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 15 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 17 รายการ  ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 130 รายการ  ...

 

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 124 รายการ ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 44 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดพระแก้ว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 131 รายการ  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 2 รายการ  ให้กับโ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 283 รายการ  ให้กั...

Pages