บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนแฮด

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยวิทยา 

...
 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดดอนสงวน

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดวังแดง

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดดงพลับ (ประชานุเคราะห์)

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 7 รายการ ให้กับวัดดอนพุทรา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 64 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ ให้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 2

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 3 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนชุมแสงพิทยาคม