บริจาคพัสดุ จำนวน 359 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ ให้กับกรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี

 

ขายทอดตลาดพัสดุเก่าจำนวน 2,132 รายการ วันที่ 27 ก.พ. 2567 ราคาจบการประมูล  720,000 บาท

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ ให้กับตอนสูทกรรม หมวดบริการ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 38 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเขาตาคลี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 185 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสง่า

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ให้กับวัดท่าโขลงกิตติยาราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ ให้กับโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดใดใหญ่

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ ให้กับฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดิ...

 

บริจาคเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลแม่จัน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 38 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม