บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดขจรบำรุง

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดประชาวงศาราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดแหลมหว้า

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยพลู

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 100 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 51 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านจาน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 117 รายการ  ให้กับโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี