บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดหัวเด่น

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ  ให้กับกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 46 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านกะวัน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 17 รายการ  ให้กับกองร้อยรถถังที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพร...

 

บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายใน iU22 Philips จำนวน 1 เครื่อง  ให้กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านปงเคียน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านซับไทรทอง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 120 รายการ  ให้กับวัดจันทร์

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 4 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 3 รายการ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ