โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 848

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 848

บริจาคพัสดุ จำนวน 100 รายการ 

ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในวันที่  26  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.