You are here

General Activities

 
โครงการ “รามาร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
สัปดาห์เภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โถงเฉลิมเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
Health Cuisine & Beauty FESTIVAL ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2558 ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
เปิดครัวสู้โรค 2 อร่อยกับเมนูง่ายๆ ฉบับคลีน

ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออก MERS-CoV

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร4 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ภาพกิจกรรมงาน “เข่าดี มีสุข” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 910 A - C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานเลี้ยงสังสรรค์อาจารย์รามาธิบดี Spirit of Ramathibodi

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 910 A - C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 810 A-B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages