อบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHA

อบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHA
อบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHAอบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHA
อบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHAอบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHA
 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเรื่อง 5 ส สู่ AHA โดยมี คุณศรัณย์ สารชวนะกิจ ประธานโครงการ 5 ส ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายเรื่อง 5 ส สู่ AHA เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรม และนำไปพัฒนางานให้เกิดคุณภาพการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดย อ.พักตร์พริ้ง เกษมพันธัย เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล