แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9

โปรดใส่คะแนนให้ตรงกับคำตอบของท่าน

(เกณฑ์ให้คะแนน : ไม่เลย = 0, มีบางวันหรือไม่บ่อย = 1, มีค่อนข้างบ่อย = 2, มีเกือบทุกวัน = 3)
ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน?
1  เบื่อ ทำอะไร ๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน
 
 
2  ไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรือท้อแท้
 
 
3  หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป
 
 
4  เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง
 
 
5  เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
 
 
6  รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนทำให้ตัวเอง หรือครอบครัวผิดหวัง
 
 
7  สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานท่ีต้องใช้ความตั้งใจ
 
 
8  พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็น หรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
 
 
9  คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตาย ๆ ไปเสียคงจะดี
 
 

ส่งคำตอบ แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9

 
รวมผลคะแนน