คณะกรรมการบริหารคณะฯ ส่งความสุขแก่บุคลากรรามาธิบดี

 
     ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมส่งความสุขแก่บุคลากรรามาธิบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่