ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2nd ENT Coblation Live Surgical Workshop
 
 
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  Mastering Skills in Cochlear Implant

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mastering Skills in Cochlear Implant

วันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2559...

 

ประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

Inter University Conference

วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2558

ห้องประชุมอารี...

 
แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก

ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558

 

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง ประชุมท่่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
แสดงความยินดีกับแพทย์

ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 
แสดงความยินดีกับผศ.วิชิต

ได้รับรางวัล การล้างมือดีเด่นในงาน Hand Cleaning.....Moving Together

Pages

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250