ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาโสตประสาทวิทยา ปีการฝึกอบรม 2566

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาโสตประสาทวิทยา ปีการฝึกอบรม 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 มีนาคม 2566 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Link: https://www.rama.mahidol.ac.th/ent/th/application_fellow_otoneuro2566