General Activities

 
สัมมนา “ต่อเติมภาพใหญ่รามาธิบดี พญาไท-บางพลี”

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
งานมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในระหว่างวันที่15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการ “การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์”

วันที่ 16 สิงหาคม 2559  ห้อง 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ธรรมบรรยาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 1-4 ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เสวนา เรื่อง “Deans PARTIEs”

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 11  สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
ขอเชิญชวนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Dean's PARTIEs

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.imcpcthailand.com ติดต่อสอบถามโทร. 02-2010283

 
50 ปีทอง สูติ-นรีเวช รามาธิบดี

วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี