หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
 

สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์ 1 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ทพ. สราวุธ สันติดำรงกุล หัวหน้างานทันตกรรม พร้อมทีมทันตแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในชุมชนคลองจั่น ณ ลานกีฬาพัฒน์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559