ธรรมบรรยาย

ธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายธรรมบรรยายธรรมบรรยายธรรมบรรยาย
 

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อแสดงธรรมเทศนาให้แก่บุคลากรรามาธิบดีและประชาชนผู้สนใจได้รับฟัง ในโอกาสนี้ “โครงการทอดผ้าป่าดวงตา” เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเปิดรับบริจาคดวงตา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคกับโครงการเป็นจำนวนมาก

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี